Trädgårdsdesign

Önskar ni hjälp att rita upp er trädgård?

Kontakta oss på jonas@ghservice.se

Vi kan rita allt ifrån enklare skisser till bygglovsritningar.


3D ritning för trädgård, nyproduktion

Design ny framsida på befintlig fastighet

3D ritning för renovering av både utemiljö och hus, bygglovsritningar skapades från denna mall.

Anbudsförfrågan på L- och T-stöd till stort projekt där ritningen skapades i syfte för att se potentiella krockar.

3D skiss utemiljö för nyproduktion.

3D skiss utemiljö för nyproduktion, specifikt mur då huset byggdes på sluttande tomt.

Utbyggnad befintlig industrifastighet där främst bygglovsritningar skapades men även en 3D modell för visning åt befintlig hyresgäst.

3D skiss utemiljö för nyproduktion.