Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

 

GH Service AB Mur & Mark är ett företag som bedriver försäljning av mur- och marksten i både natursten och cement samt diverse kompletterande produkter för att kunna genomföra läggning av mur- och marksten. GH Service AB Mur & Mark skall sträva efter att visa hänsyn till miljö och människor, det visar vi bland annat genom att:

·         Följa de miljölagar och förordningar som gäller för vår verksamhet

·         Sträva efter att transporter skall ha så liten miljöpåverkan som möjligt

·         Minska vår resursanvändning

·         I våra inköp välja miljöanpassade produkter och tjänster

·         All personal har en god kompetens inom miljöområdet

·         Lyfta miljöfrågorna vid rådgivning till våra kunder

·         Personalen arbetar tillsammans för att ständigt förbättra miljöarbetet

·         Vi arbetar förebyggande för miljön

 

 

Kungälv den 2018-10-08

Göran Hansson

VD