Leveranser

Observera att leveranser som kräver specialfrakt så som kranfrakt behöver göras en separat förfrågan till butik, ni kan antingen maila på info@ghservice.se eller använda kontaktformuläret på vår hemsida!


Leveransvillkor

Enligt allmänna leveransvillkor, ABM 07 med tillägg för företagets särskilda villkor. Leveransklausuler för byggbranschen 2008 samt incoterms.

Leveranser från fabrik/lager leverantör

Leveranser som sker direkt från leverantör, levereras med leverantörens villkor och prislista. För att ta del av specifika leverantörens villkor kontakta er säljare.

Leverans med kran

För kranlyft krävs fast underlag och minst 6 meter fri bredd. Chaufför ansvarar för lossning och avgör om arbetet kan utföras med hänsyn till platsens beskaffenhet. Minsta debitering är 1 timme, därefter debiteras varje påbörjade timme.

Avbokning av kranlyft skall göras senast 24 timmar innan bekräftad eller aviserad leverans för att undvika avbokningsavgift.

Köparen ansvarar för att vägen är farbar enligt BK 1, minst 3 meter bred för boggibil samt att lämplig vändplats finns.

Kranens räckvidd är ca 6 meter och klarar då lyft på ca 1000 kg

Leverans med tippbil

Leverans sker med fordon som har tipp på både bil och släp. Lossningsplatsen skall vara avsedd för dessa fordon. Om lossning kan göras med enbart biloch växelflak skall detta vara överenskommet och bekräftat med företaget i samband med order, extra debitering kan utgå.

Väntetid/lossningstid

Köparen ansvarar för att chauffören kan lossa utan dröjsmål, då leverans sker med kranbil debiteras all tid.

 

Efterdebitering

GH Service AB Mur & Mark har rätt till efterdebitering för extrakostnader som uppstår i samband med leverans.

Dellossning

Debiteras som vanligt, varje påbörjad timme debiteras enligt gällande fraktpriser.