Köpvillkor


HANDLA OCH BETALA

KÖP

När du lägger din beställning hos oss godkänner du våra köpvillkor och ett avtal träffas mellan dig och GH Service AB Mur & Mark.

Vi skickar en orderbekräftelse på den e-postadress som du uppgav vid din beställning inom 24 timmar.

Om det skulle framkomma felaktigheter i leveranstid, pris eller annat efter att du har lagt din beställning förbehåller sig GH Service AB Mur & Mark rätten att korrigera detta i efterhand. Skulle detta uppstå kontaktar vi dig skyndsamt. Du har då full rätt att ändra din beställning eller annullera den utan extra kostnad.

GH Service AB Mur & Mark ingår ej avtal med personer som ej är myndiga och/eller har fyllt 18 år.

GH Service AB Mur & Mark förbehåller sig rätten att neka en order. 

Säljaren förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt detta avtal.
 

PALL- & EMBALLAGEKOSTNAD

GH Service AB Mur & Mark tar ut en avgift för varje pall/emballage som skickas. GH Service AB Mur & Mark tar emot pallreturer för pallar i BRS på lagret Traktorgatan 2, 44240 Kungälv. Kund står för returfrakt. 

PRISER

Priserna på ghservice.se är alltid inklusive svensk moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och felaktiga uträkningar. Vid justeringar av priser i efterhand informeras du alltid om detta och har den fulla rätten att ändra eller annullera din beställning utan extra kostnad.

Prisreglering

Priset är fast 14 dagar ifrån anbudsdatum. Därefter regleras priset enligt Entreprenadindex med anbudsmånad och år som basmånad.

För övriga oarmerade betongprodukter (markbetong) gäller kostnadsindex för betongvaror litt 1023.

För övriga armerade betongprodukter (stödmurar, trafik&järnväg) gäller kostnadsindex för prefabricerade betongelement litt 2011.

För granitprodukter gäller kostnadsindex för gatusten litt 1015. 

Bedrägeriförsök polisanmäls. 

ÄNDRA/AVBOKA BESTÄLLNINGAR

I de fall vi redan har påbörjat hanteringen av din order betalar du den faktiska extra hanteringskostnad som uppkommit, enligt Konsumentköplagen paragraf 41.

BETALNING

GH Service AB Mur & Mark erbjuder betalning genom förskottsfaktura, så snart betalning kommit GH Service AB Mur & Mark tillhanda är beställningen fullgjord.

ÅTERBETALNING

Återbetalning sker senast 5 arbetsdagar efter avslutat ärende. Efter mottagen retur sätts pengarna in på ditt angivna bankkonto.

LEVERANS

FRAKT

PAKET

Mindre varor som verktyg och belysning skickas med paket till närmaste utlämningsställe. Ej uthämtat paket debiteras med 200 SEK. Paket skickas endast till adresser inom Sverige.

UTKÖRNING

Efter att din beställning är mottagen påbörjar vi hanteringen av din order. I samband med att leveransen av din order planeras skickas ett e-postmeddelande till dig. Transportbolaget kontaktar sedan dig för detaljer och ger dig ett leveransdatum.

Leveranser sker till tomtgräns och körbar BK2 väg om inte annat anges. Vi levererar endast till adresser i Sverige. Vid leveranser till flerfamiljshus levereras din order till porten. Klockslag för leveransen kan ej anges. För att underlätta leveransen ska avlastningsplatsen vara tydligt uppmärkt eller någon finnas på plats för instruktioner. Det är chauffören som på plats avgör om det är möjligt att placera godset på önskad plats. I de fall detta inte är möjligt, t.ex. på grund av smala gator, sticktomter, grus eller andra hinder, lossas godset på närmast möjliga plats. Tänk på att godset kan komma att köras ut med stor lastbil (24 meter inklusive släp) vilket gör att framkomligheten är begränsad på trånga vägar. Generellt krävs en bredd på minst tre meter för att vi ska komma in med lastbil.

Kostnaden för leveransen är specificerad på din orderbekräftelse. Priset gäller för lossning på en plats. Behöver materialet flyttas eller lossas på flera olika platser debiteras en extra timkostnad på 1150 kr (minimum en timme). 

ÄNDRINGAR AV LEVERANSADRESS

Efter att din order har skickats från vårt lager är det inte möjligt att byta leveransadress. Kontrollera din orderbekräftelse noggrant och se att leveransadressen stämmer. Ändrad leveransadress kan innebära att fraktkostnaden på din order kan komma att ändras. Att ändra leveransadressen kan göra att leveransdatumet för din order blir uppskjutet.

FÖRSENINGAR

I din orderbekräftelse anges en ungefärlig leveranstid. Skulle eventuella förseningar uppstå informeras du om detta snarast och äger rätten att utan kostnad häva köpet.

GH Service AB Mur & Mark kompenserar ej för förseningar där du som kund har blivit informerad och erbjudits möjligheten att ändra eller annullera din order. Vi rekommenderar att du inte bokar hantverkare innan leverans har skett och du har kontrollerat dina varor.

SKADOR, TRASIGA PRODUKTER ELLER FELLEVERANSER

GH Service AB Mur & Mark står för skador som kan uppstå i transporten hem till dig. Om skador på produkterna eller emballage upptäcks vid leveransen ska detta noteras på fraktbolagets fraktsedel innan påskrift.

När du har mottagit din beställning är det viktigt att du kontrollerar produkterna noggrant. Ta bort emballagen och kontrollera att alla produkter är hela och stäm av mot din orderbekräftelse. Tänk på att kontrollera färg, storlek, sort och antal stämmer överens med din beställning. I vissa fall packas flera produkter på samma pall så tänk på att lyfta av produkter från pallen för att se att det är rätt produkter längre ner på pallen.

Felleverans eller skador på dina produkter ska rapporteras till oss snarast, dock senast inom 10 dagar från att du har mottagit leveransen.

Vid en eventuell skada eller felleverans får varan inte användas och du skall omgående kontakta oss för att få felet avhjälpt. Kontakta oss på info@ghservice.se 

Som privatperson har du alltid tre års reklamtionsrätt enligt Konsumentköplagen om något fel skulle upptäckas i ett senare skede, detta skall dock alltid anmälas snarast till GH Service AB Mur & Mark

GENERELLT OM NATURSTEN

Granit, kvartsit, marmor och kalksten är levande material taget från naturen där varje produkt tillverkats från stenblock som brutits direkt från berggrunden. Detta gör att varje block är unikt vad gäller utseende, struktur och sammansättning. Dock finns det generella likheter mellan de olika stensorterna när det kommer till exempelvis kornstorlek och hårdhet som gör att vissa stensorter lämpar sig bättre för vissa ändamål.

Då natursten som sagt är ett levande material som bland annat påverkas av värme, kyla och ljus så kan det förekomma naturliga sprickor, gropar och fläckar i stenen som alltså inte utgör något fel i produkten och därmed inte heller utgör någon grund till reklamation..

KALKUTFÄLLNINGAR PÅ BETONGVAROR

Ibland kan man se vita utfällningar på betongprodukter. Detta är en naturlig del av betongens härdningsprocess och försvinner med tiden, oftast inom ca 1-2 år. Kalkutfällningar på betongprodukter är inte reklamationsgrundande. 

EJ UTHÄMTAD/MOTTAGEN ORDER

Vid leveranser där du måste närvara men inte gör det debiteras du den kostnaden som uppstår. Vid ej uthämtade paket debiteras en kostnad på 200 SEK.

LEVERANSTID

Leveranstiden varierar beroende på produkt, säsong och leveransadress.

Den normala leveranstiden på 2-10 arbetsdagar gäller produkter som finns i vårt lager. Vi erbjuder flera olika leveranssätt och tiden det kan ta för oss att leverera produkten kan variera. Vi reserverar oss mot eventuella felaktiga lagersaldon. 

I orderbekräftelsen som skickas till din e-post uppges den beräknade leveranstiden för din order. Om du mot förmodan inte har fått någon orderbekräftelse från oss inom 24 timmar ber vi dig kontakta vår kundtjänst på info@ghservice.se. I vissa fall kan leveranstiden visa sig vara annorlunda än vad som först uppgavs i orderbekräftelsen. Skulle denna vara längre än den beräknade leveranstiden har du rätt att avbryta din beställning. 

ÅNGERRÄTT

PRIVAT

GH Service AB Mur & Mark lyder under Distans- och hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du har mottagit din order. Detta utan att du behöver uppge någon anledning. Vid åberopande av ångerrätten står du som kund för returfrakten.

Enligt paragraf 5 i Distans- och Hemförsäljningslagen gäller detta dock ej om köpet avser: “en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Detta gäller exempelvis icke lagerförda produkter som ska tillverkas efter beställning, t.ex. svensk natursten eller t ex produkter med lagerhållning som måste följas.

Är du osäker på vilka varor som är undantagna ber vi dig kontakta oss på info@ghservice.se

Meddela oss inom 14 dagar efter att du har mottagit den/de varor du vill returnera.

Du har alltid rätt att kolla varan innan beslut tas om att eventuellt returnera den till oss. Varan ska kontrolleras med försiktighet och ska returneras till oss i ett oförändrat skick. Varan ska i första hand returneras i sin originalförpackning om sådan finns. Produkten ska returneras komplett om inget annat är överenskommet. Vi kan i efterhand debitera dig som kund kostnader som eventuellt kan uppkomma om produkten ej är komplett, alternativt ej acceptera returen.

Vi accepterar ej paket som skickas mot postförskott

Vid returer står du som kund för skador eller försvunna paket som kan uppstå under transporten.

Vi har även 60 dagars returrätt på ordinarie lagerförda produkter till en reducering av 70% av inköpspriset. Har du köpt en produkt med pallpris ska hela den obrutna pallen returneras efter överenskommen retur. Varor som returneras ska återlämnas i oskadat och oanvänt skick. Returer sker alltid enbart efter överenskommelse. Eventuell returfrakt betalas av köparen. 

GH Service AB Mur & Mark förbehåller sig rätten att återta produkter som levererats men där full betalning inte kommit oss tillhanda på utsatt tid.

FÖRETAG

Det är 14 dagars öppet köp på våra produkter. Detta gäller ordinarie sortiment som finns på lager, ej specialanpassade produkter eller produkter som ska tillverkas/lagerflyttas. Öppet köp förutsätter att produkten och antalet returneras i sin helhet. Varor som returneras ska återlämnas i oskadat och oanvänt skick. Eventuell returfrakt betalas av köparen.

Är du osäker på vilka varor som är undantagna ber vi dig kontakta oss på info@ghservice.se

Returer sker alltid enbart efter överenskommelse.

I övrigt tillämpar GH Service AB Mur & Mark Köplagen. 

SÄKERHET OCH FINSTILT

FORCE MAJEURE

GH Service AB Mur & Mark ser sig befriade från att fullgöra vissa förpliktelser enligt detta avtal som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheterna förhindrar, försvårar eller försenar möjligheten att fullgöra avtalet.

Omständigheter som anses befriade är bland annat: försummelse från myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, strejker och blockad, brand, spionage, naturkatastrofer som exempelvis stormar och översvämningar, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.

GH Service AB Mur & Mark anser sig även ha rätt att tillämpa Force Majeure vid negativa myndighetsbeslut som till exempel varningstexter och försäljningsförbud.

TVIST

En eventuell tvist ska avgöras i en svensk domstol i enighet med svensk lag. Mot privatkunder följer GH Service AB Mur & Mark alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

När du lägger din beställning hos GH Service AB Mur & Mark godkänner du att dina uppgifter sparas hos oss och att vi kan komma att använda dessa för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Uppgifter som kan komma att lagras är: Namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och kundklubbsuppgifter från våra samarbetspartners.

PERSONUPPGIFTER

Enligt personuppgiftslagen får personuppgifter ej registreras utan personens medgivande. När en beställning görs hos GH Service AB Mur & Mark innebär det att du godkänner att GH Service AB Mur & Mark sparar uppgifter som behövs för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Du har alltid rätt att ta del av dina uppgifter som finns registrerade hos oss. Du har rätt att begära att uppgifterna ska raderas eller ändras om de innehåller felaktigheter. För att få dina uppgifter utlämnade skickar du ett undertecknat brev med din begäran till:

GH Service AB Mur & Mark
Traktorgatan 2
44240 Kungälv

Det är endast GH Service AB Mur & Mark som har tillgång till dina uppgifter och vi lämnar aldrig ut dem till tredje part utan ditt godkännande. Detta gäller ej domstolsbeslut.

E-POST OCH NYHETSBREV

Som kund hos oss kommer du få e-post rörande din order, betalning, leveranser och liknande. Du kan även komma att få ta del av nyhetsbrev och liknande kommunikation. Du kan enkelt avregistrera dig från våra nyhetsbrev längst ner i brevet.

COOKIES

En cookie, eller en kaka på svenska, är en fil som webbsiten du besöker vill spara på din dator. Informationen i en cookie gör det möjligt att följa en användares surfande på sidan.

ghservice.se använder sig av cookies bland annat för att det du lägger i varukorgen ska finnas kvar när du klickar på en ny sida. Om du inte accepterar cookies i webbläsaren kommer viktiga funktioner gå förlorad.

Om du inte vill acceptera cookies ställer du in så att din webbläsare automatiskt nekar cookies eller informerar varje gång en webbsida begär att spara en cookie. Du kan även radera tidigare lagrade cookies.

COPYRIGHT

Allt material på www.ghservice.se är copyrightskyddat av GH Service AB Mur & Mark. All text, bilder, layout och liknande är alltså skyddade. För att använda material på www.ghservice.se krävs tillstånd från oss.

Alla varumärken, logotyper och bilder som visas på ghservice.se är copyrightskyddade och/eller varumärkesskyddade av respektive företag.